Instagram

понедельник, 28 августа 2017 г.

Праведники Брацлава

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто сегодня вместе был со мной в Брацлаве, и в канун юрцайт, принял участие в поминальном кадише на могиле моего прадеда а-рав Авроома бен реб Довид а-коген Уманского (1894 – 1956, 7 Элул 5716). Он похоронен на еврейском кладбище, буквально в 50 метрах от оhеля р. Натана Штернгарца, любимого ученика р. Нахмана, и на его надгробии написано: הר אברהם בר דוד הכהן אומאנסקי ז אלול תשט'ז תנצבה (а-рав Авроом бен Довид  а-коген Уманский 7 элул 5716 тнцва (аббр. «да будет душа его завязана в узле жизни (в райском саду»). Здесь же похоронена моя прабабушка Фрейда, её братья Дикерманы, семьи Патока, Мильштейн, Файн. К сожалению, могила прабабушки Бейлы (Мейклер) неизвестна - она погибла в концлагере в Печоре. За всеми ними мы также прочитали кадиш и амулэ.

Купеческая семья Уманских в XIX в была одной из влиятельных семей Брацлава, наряду с семействами Солитерман и Авербух, об этом указано во многих источниках - в голодные годы (напр., лето 1893) открывали бесплатные столовые для всех и прочее. Практически все Уманские были вырезаны во время крестьянских и бандитских погромов в 1919 г. Пока мой дед Дувыд был на фронте во время Второй мировой, прадеду Авроому удалось вывезти семью в эвакуацию. 

Хочу особенно поблагодарить Брацлавскую еврейскую общину и её председателя Фаину Баек за безукоризненное содержание еврейского кладбища в чистоте и порядке. В этом ей активно помогает Владимир Мельник, правнук Праведников народов мира (история их подвига описана в моей книге "Кофе-брейк с Его Величеством"). Пользуясь случаем, хочу попросить помощи для общины на содержание кладбища, все контакты есть в фейсбуке.

Брацлав - это жемчужина нашего края, источник духовной и трагической истории моего народа. 



пятница, 25 августа 2017 г.

Спасибо)

Спасибо дорогие реб Мендель, Ауви и дети за такие тёплые слова!

Всегда снова рад видеть Вашу большую и дружную семью на фотосессии у себя в PhotoFineStudio.com!


Сознательный прыжок в бездну

Это сообщение от вполне адекватного человека (моё прошлое мнение), писателя, гугл сказал, он стоял у истоков Ив.-Фр. телевидения и ещё много хорошего. Мы обменивались комментариями, очень вежливо, пока сегодня у него в ленте я не прочитал вот это. Могу сказать, что я удивлён тому, что в мире существуют такие идиоты, которые добровольно возвращаются в каменный век, отказываясь понимать языки, не принятые в твоём мире. Например, я пишу на четырёх языках, а читаю (со словарём) на шести. И очень этим горжусь, потому что есть вещи - непереводимые в рамках даже одной языковой группы. Свои книги, дневник и посты в блоге я пишу в основном по-русски, но иногда - когда душа требует - по-украински. И не делаю перевода для многочисленных друзей во всём мире, не понимающих украинского языка. Они пишут, что вынуждены пользоваться гугл-переводчиком, который часто выдаёт что-то неадекватное. Тем не менее, мне трудно вдохновение подвергнуть переводу. Мои предки говорили не только на идиш, но и немного по-украински. Украинцы тоже говорили на идиш, чтобы общаться с соседями. А сегодня есть "украинцы", которые меня сознательно не хотят понимать.

И если кто-то посмеет мне заикнуться "чемодан, вокзал ...", тому напомню, что в 1913 году из сорокачетырёхтысячного населения моей Винницы, было двадцать тысяч евреев, почти половина. Вы не знаете, где они? Или вам напомнить, кто способствовал нацистам в их уничтожении?! А ещё, в голодное лето 1893-го мой прапрадед кормил украинцев в бесплатной столовой в Брацлаве. В знак благодарности, в годы безвластия (1919) украинцы-селяне, подстрекаемые соколецким православным священником, с грабежом напали на мою и многие другие семьи того же Брацлава и зверски, с применением пыток, вырезали часть городка. Тогда же погиб и мой прадед, а дедушку вынуждены были отдать в детдом на несколько лет,т.к. нечем было кормить.

Но теперь другое время. Я живу на своей земле, в своей стране, и за малейшее посягательство на мой личностный суверенитет смогу постоять. И поверьте, не я один такой. Мне жаль, что Украина теряет своих лучших сыновей: евреев, уезжающих от такого беспредела, и украинцев, добровольно прыгающих в гуманитарную бездну подобным постами в фейсбуке.



четверг, 24 августа 2017 г.

З Днем Незалежності!

Після моїх вечірніх роздумів щодо Незалежності, коментарів було багато, деякі - про наболіле. Але скажу коротко про особисте: Незалежність - це свято внутрішньої людини, тої свободи від зовнішнього, тої зрілості, якими вимірюється кожний наступний прожитий рік. Я не можу оминути стороною цей день. Зі святом!


среда, 23 августа 2017 г.

З Днем Незалежності тебе, моя Країно!

Нещодавно Дмитро Гордон писав, що сьогодні не ворує тільки той, хто не має можливості вкрасти. Користуючись цією логікою, ми саме тоді незалежні, коли поцупимо стільки, щоб за життя й онукам не з'їсти. Але, сподіваюсь, цю думку поділяють не всі. Є і інші, які розуміють, що шлях до справжньої свободи вимірюється не роками, а десятиріччями. І спокійно робить свою справу. Намагаючись робити її якнайкраще.
З Днем Незалежності тебе, моя Країно!


вторник, 22 августа 2017 г.

Работа над книгой закончена

А тоере кройвим, дорогие родственники!

Работа над Книгой памяти рода "Бе-Сията де-Шмайя" завершена. Через несколько дней книга будет отправлена в типографию. Всего в неё вошло 613 душ (да-да! ровно сколько же, сколько заповедей в Торе!) (Эта цифра никак не редактировалась, не "притягивалась за уши" - данные собирались до последнего). Из них 391 - ушедших. Здесь собрано обо всех родах и фамилиях, которые так или иначе связаны с моим родом, включая самые дальние ветви, по некоторым из них - до десяти поколений. Также в книге приведены основные молитвы, в т.ч. всё систематизировано и упорядочено для чтения во время Изкор. Максимально собраны даты и истории из жизни, везде рассчитан йорцайт, большой семейный фотоальбом. Подробно расписано о буквах еврейского алфавита с возможностью составить собственные Псалмы на основе 119, 34 и 45. Книга будет издана полноценно, в твёрдом переплёте, на мелованной бумаге, будет иметь ISBN номер и часть экземпляров будет обязательно разослана в различные учреждения и библиотеки, синагоги, государственный архив. Также один экземпляр будет отправлен в Яд Вашем.

Мне нужна ваша финансовая поддержка на полиграфические услуги. Также, если кто-то хочет иметь эту книгу в печатном виде, просьба, по возможности, оплатить один экземпляр для себя и один - "подвешенный" - для рассылки. Подготовка электронной версии книги пока не планируется. В свободном доступе книга продаваться не будет, однако, если кто-то из моих друзей (кого я знаю лично) захочет заказать для себя экземпляр - обращайтесь в личном порядке. Тираж будет небольшой и единственный, переиздания не планируются. 

Спасибо тем, кто уже, в качестве цдаки, оказал финансовую помощь (имена просили не называть).

Вот так будет выглядеть её обложка (публикуется впервые).

пятница, 18 августа 2017 г.

...


Сегодня, 18 августа 1947 года, день рождения у Ирочки Лехтер (Файн), моей мамы. Она ушла от нас в Рош-hа-Шана, 1 тишрей 5769 года.


Украина без евреев. Василий Гроссман

Писатель Василий Гроссман писал на русском языке, но его авторский текст "Украина без евреев" был уничтожен. Сохранился текст, напечатанный в переводе на идиш в еврейской газете "Эйникайт". Текст Гроссмана восстановлен в обратном переводе с идиша на русский язык. Перевод Рахиль Баумволь.

Когда под гром пушек и разрывы гранат наши войска входят в села левобережной Украины, домашние гуси поднимаются в воздух и машут своими большими белыми крыльями. Они кружат над хатами, над подернутыми зеленой ряской речками, над садами и огородами.

Есть что-то жуткое в этом тяжелом полете домашней птицы, в резком, тревожном и горьком крике ее, как бы зовущем красноармейцев взглянуть на скорбные, страшные картины жизни. Птицы словно рады приходу наших войск, и в то же время они плачут и стонут, они кричат о страшном горе, об огромных потерях; о слезах и крови, от которых седой и соленой стала украинская земля.

среда, 16 августа 2017 г.

Предисловие к новой книге

Это предисловие к моей новой книге "Бе-Сияте де-Шмайя", работа над которой закончена. Предисловие будет на четырёх языках: украинском, русском, идише и иврите. Это - на языке идиш перевод Анатолий Кержнер
(:Не пытайтесь переводить гугл-переводчиком - он выдаст несуразный результат





זייט אזוי גוט, טראָגט ניט ארויס אָט דאָס בוך פון דער שול, אַרכיוו, מוזיי, ביבליאָטעק!

דאָס בוך איז באשאפן צוליב אן ערלעכע ציל כדי מיט א סך יאָרן שעטער, ס'זאָל זיין א מעגלעכקייט דערמאָנען די נעמען פון צען דורות וויניצער און בראצלאווער יידן, וואָס זייערע משפחה צווייגן זיינען פאראייניקן אין מיר און אין מיינע קינדער.
א סך פון זיי זיינען געווען צדיקים, עטלעכע כהנים אין א באוואוסטן חסידישן שטעטל ברסלב, עטלעכע, צוליב א מצווה, גענומען אן אָנטייל אין אויפבוי פון דער וויניצער שול אויף היינטיקע סאָבאָרנע גאס. זאָלן זיי אלע, אויך ווייטער, העלפן פאר די, ווער וועט זיי מזכיר זיין אין הזכרת נשמות אין תפילת יזכור, ווען איך אליין וועל שוין זיין אין עולם האמת.
איך האָב געזאמלט וועגן זיי ידיעות ממש נאָך די ברעקלעך, אין משך פון א גאנצן יאָר תשע''ז, בברכה מיוחדת פון אונדזערע חשובע, טייערע און באליבטע, דעם רב פון וויניצע און וויניצער געגנט, ר' שאול האָראָוויץ און דעם רב דק''ק מאָהילוב אויף דניעסטר ר' מנחם מענדל ליכטשטיין. יעדער טאָג ס'האָבן זיך אנטפּלעקט נייע נעמען און מעשיות. ס'איז א גרויסער שאָד, וואָס האָב איך ניט באווייזן צו טאָן עס, ווען מיינע עלטערן זיינען געווען נאָך ביים לעבן, קען זיין, אז ס'וואָלט זיין מער ידיעות און פּרטים. איך האָב געפילט זייער א גרויסע באגייסטערונג ביים שרייבן דאָס בוך, גלייך ווי די הייליקע נשמות פון די געשטאָרבענע האָבן אליין געשטרעבט אריין אינעם בוך.
אן אומאָפּשאצלעכער בייטראָג זיינען אריינגעטראָגן נפתּלי קערזשנער, יעלענא אילקאָווא, יעלענא צוועליק און אלע-אלע מיינע קרובים, צעזייטע און צעשפּרייטע איבער דער גאנצער וועלט א שיינעם הארציקן דאנק אלעמען! אָן אייך ס'וואָלט אלץ דאָס זיין אוממעגלעך.
לוי יצחק פיין

вторник, 15 августа 2017 г.

«Не надо скрывать мрачную правду, - ведь нигде в мире не режут, не истребляют евреев с такой горячей любовью к делу, как у нас, на Руси». Из дневника Максима Горького

Источник: Аб Мише (Анатолий Кардаш) ШОА. Ядовитая триада. Иерусалим, 2014, стр.152.

понедельник, 14 августа 2017 г.

Фото из архива

Сегодня нашёл в архивах старое фото.
Справа налево: Николай Одайник (R.I.P.), Віктор Ющенко, Зорий Файн.
Киев, Гайдай-студия, автор: Игорь Гайдай, ок.2003-2004 г.

воскресенье, 13 августа 2017 г.

Вещи, которые не уходят...

Есть вещи в нашей жизни, которые не уходят вместе с их хозяевами, а живут рядом с нами. Мы не можем на них опереться, они не представляют для нас ценности. И их век длиннее нашего. Нас это смущает. Находясь рядом, нам становится неприятно, что они останутся, когда и мы уйдём. Они будут переживать других. И в сравнении с ними, каждый будет чувствовать себя незначительным. Единственный выход - избавиться от них. Окружить себя вещами-ровесниками, такими, которые представляют ценность именно для нас. Пусть они старше нас или моложе, но они пришли к нам инструментами, отметинами. Опираясь на них, мы сможем тогда противостоять приземлённости будней. Они не заменят нам высокого, но опереться на них мы сможем, когда высокое будет атакуемо. Атака изощрённее в тонком, а грубые вещи, которые можно пощупать - хорошее средство для трезвого удержания...
#zoriyfine


пятница, 11 августа 2017 г.

Тысячи лиц под ногами...

Под ногами десять тысяч лиц, выкованных из железа. Ты вынужден по ним идти. В гулком зале стоит лязг, как от цепей или железнодорожных вагонов. Тяжёлые переживания нельзя избежать.


На Берлинскую телебашню!

Чтобы попасть на Berliner Fernsehturm (Берлинскую телевышку), нужно отстоять час в очереди. Туда не пускают с чемоданом, даже с маленьким. Зная всё это заранее, я зашёл в ТКМах и купил чемодан. Так вышло. Естественно, не пустили. Хорошо, что рядом, на станции Александр-плац, были камеры хранения. Берлин с высоты 203 метра великолепен! А чуть выше - 207 м (ресторан, на предыдущем фото), когда он (#Берлин) медленно крутится вокруг тебя - просто нет слов...
P.S. Насчёт чемодана не удивляйтесь. В последний день я выложил из рюкзака телеобъектив из-за лишнего веса - нам предстояло пройти более 11 км по городу - но "не заметил" в рюкзаке и протаскал с собой тефалевскую сковородку, которую я купил накануне.
Мы не ищем лёгких путей.
#zoriyfine


среда, 9 августа 2017 г.

На старом еврейском кладбище в Берлине

Прочитал сегодня Амулэ на старом еврейском кладбище, на котором хоронили с 1672 г, в центре Берлина, и которое было разрушено в 1943-м.


Вечная стена

Я по эту сторону Берлинской стены, а весь мир - по ту. (На воздушном шаре написано "Die Welt"- "Мир").


Здравствуй, Анна.

Я снова пришёл поздороваться с #АннаФранк - на этот раз в Берлине - это обязательно для каждого города, где хранят о ней память.


вторник, 8 августа 2017 г.

Вечір на Олександр-плац

Цей хлопець і зараз продовжує співати на Олександр-плац. Слухачі навколо - мов замріяні. Це справжнє вишукане мистецтво. Інколи перехожі підходять до його мікрофону та намагаються підспівувати. Але настільки тонко не виходить. Картонка свідчить англійською, що парубок - мандрівник з України. Додав і я у скриньку кілька монет і досить голосно, але щоб не перебивати пісню вигукнув йому, що найкращі музики - саме з України. Відчув, наскільки йому було приємно. Він щиро посміхнувся і продовжував співати, а я повернувся і, теж з посмішкою, пішов до метро...
#zoriyfine #берлін 08.08.17.


Сад изгнания

Незабываемое воздействие на посетителя оказывает Сад изгнания в сердце Еврейского музея Берлина. Вымощенная земля под ногами и семижды семь каменных колонн вместе наклонены к горизонту под одинаковым углом. Вестибулярный аппарат отказывается ориентироваться в таком пространстве. Каждый шаг даётся с огромным усилием и непонятно откуда навалившейся тяжестью. На вершинах стелл растут деревья. Над головой - солнце и жизнь. Но на земле всё иначе.

Сам музей построен в виде разорванной звезды Давида (схема у меня на футболке). Ещё в нем есть Башня Холокоста - огромной высоты пятистенное помещение с острым углом и окошком с отражённым светом в этом углу высоко-высоко. Чёрный бездонный потолок разглядеть невозможно. Воздействие на психику колоссальное!

#zoriyfine


понедельник, 7 августа 2017 г.

Мемориал убитым евреям Европы

Сегодня, 07.08.17, я попросил директора Фонда "Мемориал убитым евреям Европы" (правительственной организации), Уве Ноймеркера, повлиять на ситуацию с сохранением памяти о расстрелянных евреях Винницы и вокруг старого еврейского кладбища. Я рассказал ему, что городская власть почти год назад обещала собрать круглый стол, но этого не произошло. В информационных программах города нет памятных знаков, указателей, исторических справок.  В годовщину расстрела прадеда, в апреле, я не смог из-за замка на воротах зеленого хозяйства положить цветы на общую могилу. На мою просьбу открыть доступ пишут антисемитские комментарии в фейсбуке - и на них нет никакой реакции. Статус кладбища на Старом городе также до сих пор не определён.

Г-н Ноймеркер был впечатлён моим докладом, обещал написать письмо от имени Федерального правительства Германии, и в знак своей признательности подарил новую книгу для нашего маленького винницкого музея Холокоста.

#zoriyfine #берлин #вінниця.


пятница, 4 августа 2017 г.

Никогда не знаешь, что придёт завтра: следующее утро или следующая жизнь.

Тибетская пословица.

вторник, 1 августа 2017 г.

Жёнке от сына казачьего...

Шмуль бен Золман (Михаил Захарович, Мика) Лехтер (10.05.1920 – 05.07.1988), юрцайт 20 Тамуз 5748, мой дедушка, юрист, похоронен в Виннице на Пятничанах. Он него мне досталась Тора, изданная в Берлине под редакцией Леона Мандельштама в 1872 г., ровно за 100 лет до моего рождения.

Страница из моей новой книги "Бе-Сията де-Шмайя".

P.S. На обратной стороне портрета в папахе надпись: "Жёнке от сына казачьего. Мика. Будапешт 20.03.1945". На обратной стороне группового портрета надпись: "Дорогим родителям в дни пребывания в госпитале. 14.02.1945, Кечкемет".


Маленький дедушка

Лехтер Мика (мой дедушка, 1920 г.р.) и его старшая сестра Рива (1917 г.р.) в фотостудии.
Фото из моей новой книги "Бе-Сията де-Шмайя".
P.S. Реставрация заняла несколько часов.