Instagram

01.08.2019

J.S. Bach Air from Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068

W maju 1943 r. getto żydowskie w Warszawie zostało zlikwidowane - powstanie, które w nim wybychło było krótkie i zakończyło się obozem koncentracyjnym w Treblince. Rok później - 1 sierpnia 1944 r., wybuchło kolejne - powstanie warszawskie: 63 dni odwagi i niezłomności.

Minęło 75 lat. Nie zapomnieliśmy ani jednego szczegółu. Będziemy kością w gardle i trzeciej Rzeszy, nawet czwartej i piątej...

Ku pamięci wszystkich tych, którzy w tych piekielnych czasach chcieli lecz nie mogli zobaczyć swojej Warszawy wolnej, nagrałem D-dur Arię z Suita orkiestrową nr 3 Johanna Sebastiana Bacha. Nie tak, jak się to zwykle wykonuje. I tak, że teraz słyszymy samotne, desperackie głosy z warszawskiego lochu.

***
В мае 1943-го ликвидировано еврейское гетто в Варшаве – его восстание было коротким, и закончилось концлагерем Треблинкой. Спустя год с небольшим, сегодня, 1 августа 1944 года, вспыхнуло новое Варшавское восстание: 63 дня мужества и несломленности.

Прошло 75 лет. Мы не забыли ни одной детали. Мы будем костью в горле и третьему рейху, и четвёртому и пятому…

В память обо всех, кто в те адские дни хотел, но не смог увидеть свою Варшаву свободной, я записал Ре-мажорную Арию из оркестровой сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха. Не так, как её привычно исполняют. А так, чтоб мы и сейчас услышали одинокие отчаявшиеся голоса из варшавского подземелья.

***
In May 1943 the Jewish ghetto in Warsaw was liquidated - its uprising was short and ended with the Treblinka concentration camp. A year later, on August 1, 1944, a new Warsaw Uprising broke out: 63 days of courage and fortitude.

75 years have passed. We have not forgotten a single detail. We will be a bone in the throat of the third Reich, and fourth or fifth...

In memory of all who in those hell days wanted but could not see their Warsaw free, I played D major Aria from the orchestra suite No. 3 of Johann Sebastian Bach. Not the way it is performed usually. But the way one can hear lonely desperate voices from the Warsaw dungeon.


#ZoriyFine, 01.08.2019, #Warszawa.