Instagram

17.12.2019

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Zrobił mały dwuminutowy film ze zdjęć i nagrań z drona o niesamowitym miejscu pod Warszawą –Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Tło muzyczne muzyka Karola Szymanowskiego, krewny pisarza, który był częstym gościem w domu.

#ZoriyFine, Zasłużony Działacz Sztuk Ukrainy,
17.12.19, #Warszawa #Stawisko.

Сделал небольшой двухминутный фотофильм из фотографий и записей с дрона об удивительном месте под Варшавой - музее им. Анны и Ярослава Ивашкевичей в Стависко. Музыкальный фон - музыка Кароля Шимановского, родственника писателя, который часто посещал этот дом.