Instagram

08.09.2020

Мир Казимежа Дольного

Мир Казимежа Дольного, холст, масло.

Świat Kazimierza Dolnego, olej na płótnie.

08.09.2020 Автор / Autor: #ZoriyFine.

Работа написана под впечатлением о посещении автором Казимежа Дольного 06.09.2020.

Praca powstała pod wrażeniem wizyty autora w Kazimierzu Dolnym 6 września 2020 roku.